...
OLEME AVATUD! EESTI SUURIM CHANEL JA DIOR PARFÜÜMIDE KOGU!

Üldsätted ja tingimused

Järgnevalt oleme välja toonud õigused ja kohustused, mis reguleerivad e-poe essensa.ee klientide (edaspidi Klient) ja Vilux OÜ-lt (edaspidi Essensa) vahel toimuvat ostu ja müügi protsessi.

Essensa kasutajaks registreerimisel ja/või Essensalt kaupade ostmisel kohaldatakse käesoleva lepingu tingimusi ning Eesti Vabariigi seadustest tulenevaid õigusi ja kohustusi.

Müügitingimused ja müügihinnad võivad Essensa poolt muutuda ja kõik nimetatud uuendused/muudatused ilmuvad Essensa veebilehel.

Müügilepingu aktiveerimine

Müügileping aktiveerub, kui Klient ostab Essensa e-poes pakutavaid tooteid ja teenuseid..

Kui toote/teenuse eest nõutav makse on Vilux OÜ arvelduskontole kantud vastavalt ostukinnitusele, muutub müügileping õiguslikult siduvaks.

Tellimuse esitamisel ja selle eest tasumisel Essensa veebipoe kaudu kinnitab klient, et ta on lugenud ja nõustub müügitingimustega.

Hinnad Essensa e-poes

Essensa e-poes on kõik hinnad esitatud eurodes ja sisaldavad 22% käibemaksu.

Essensa võib toodete ja teenuste hinda muuta ette teatamata. Toode tarnitakse kliendile selle hinnaga, mis on tellimuse esitamise kajastatud, isegi kui klient tegi tellimuse enne hinnamuutuse jõustumist. Klient ei saa nõuda hinnavahe hüvitamist.

Tehingu lõpuleviimine ja toodete eest tasumine

Tellimuse eest tasumisel e-poes on kliendile võimaldatud järgmised maksevõimalused: krediitkaart, Swedbank, SEB Bank, Danske Bank, Nordea Bank, LHV Bank ja Krediidipanga pangalink. Tellimuse kinnitamiseks peab klient tasuma kogu ostuhinna.

Kui klient on tellimuse kinnituses märgitud hinna täies ulatuses tasunud, loetakse müügileping sõlmituks ja tellimus täidetakse.

Kaupade kohaletoimetamine

Essensa lõpetab tellimuse ja annab selle pärast müügilepingu jõustumist (klient on tellimuse eest tasunud) oma logistika partneritele tarnimiseks üle.

Veebisaidi tarne kalkulatsioonid kehtivad alates tellimuse eest tasumise hetkest.

Kõigist kokkulepitud asukoha või tarneaja muudatustest peab klient teatama Essensat enne kavandatud tarnekuupäeva.

Viivituste ja eksimuste esinemine kauba kohaletoimetamisel sõltub sellest, kui täpselt on täidetud tellimuses esitatud kontaktandmed. Kui Klient esitab tellimuses ebaõiged kontaktandmed, ei vastuta Essensa kauba kohaletoimetamisel tekkivate viivituste ja arusaamatuste eest.

Essensa asendab tarne ajal kahjustatud tooted, kuid toote pakendit ei asendata. Essensa hüvitab kliendile kahjustatud kauba eest makstud hinna, kui see ei ole asendatav.

Õigus kaupa tagastada

Kliendil on 14 päeva jooksul pärast toodete kättesaamist võib lepingu üles öelda vastavalt võlaõigusseaduse § 56 lõikele 1.

Tagastatud tooted peavad olema originaalpakendis, kasutamata ja kahjustamata.

Kui tellimus on valesti väljastatud või on tegemist defektse kaubaga/tootega, siis katab saatmiskulud Essensa.

Juhul kui klient soovib tagastada kaupa/toodet, siis peab klient 14 päeva jooksul pärast esemete kättesaamist saatma vabas vormis avalduse e-posti aadressil info@essensa.ee. Tagastamise avaldusele tuleb lisada kliendi nimi, kauba nimetus ja tellimuse või arve number.

Tagastatud esemete maksumus hüvitatakse kliendile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast avalduse saamist. Lisaks sellele hüvitatakse kliendile ka saatmiskulud.

Pretensioonide esitamise protsess

Vastavalt võlaõigusseadusele on kliendil õigus esitada müüjale pretensioone, kui kahe aasta jooksul alates tarne kuupäevast avastatakse toote mittevastavus. Iga puudus, mis ilmneb esimese kuue kuu jooksul, eeldatakse, et see oli olemas müügi ajal ning selle iseloomu peab välja selgitama müüja.

Klient teavitab Essensat toote puudusest, saates e-posti aadressil info@essensa.ee oma nime, kontaktandmed ja toote puuduse kirjelduse. Hiljemalt kaks kuud pärast vea avastamist tuleb avaldus esitada.

Essensa on vabastatud vastutuses kui:

  • Kliendi vea või hooletuse tõttu tekkinud kahju eest
  • vead ja defektid on tekkinud toote väärkasutuse tõttu kliendi poolt
  • toote loomulik kulumine.

Vääramatu jõud ja vastutus

Eesti Vabariigi kehtivas õiguses sätestatud juhtudel ja ulatuses vastutab Essensa Kliendi ees ja Klient Essensa ees kahju eest, mis on teisele poolele tekitatud käesolevate tingimuste rikkumisega.

Kui kahju või toote tarnimise hilinemine tuleneb asjaoludest, mida Essensa ei saanud ette näha või vältida, ei vastuta Essensa kliendi ees kahju või hilinemise eest.

Andmekaitse

Klient nõustub Essensa veebilehe kasutamisel selgesõnaliselt ja teadlikult, et Essensa kasutab tema isikuandmeid.

Essensa kasutab kliendi esitatud andmeid ainult ostutellimuste täitmiseks ja Essensa uudiskirjade saatmiseks; isikuandmeid ei edastata teistele osapooltele.

Täiendavad tingimused

Eelpool loetletud tingimustega seotud küsimuste ja vaidluste lahendamiseks kasutatakse pooltevahelisi läbirääkimisi. Kliendil on õigus pöörduda tarbijakaitseameti või kohtu poole, kui lepingust tulenevaid erimeelsusi ja vaidlusi ei suudeta lahendada dialoogi teel. Essensal on õigus esitada hagi, et kaitsta oma seaduslikke õigusi.