...
OLEME AVATUD! EESTI SUURIM CHANEL JA DIOR PARFÜÜMIDE KOGU!

Isikuandmete käitlemine

Essensa.ee veebipoe andmekoguja ja vastutav töötleja on Vilux OÜ, registrikood: 10133601, aadress: Ampri tee 7a, Viimsi 74010, Harjumaa, telefon: +372 327 7775 ja e-post info@essensa.ee (edaspidi kaupleja).

Käideldavad isikuandmed

 • nimi;
 • kontaktandmed: telefoninumber, e-posti aadress;
 • klientide aadress ja tarneaadress;
 • pangakonto number;
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ka ostuajalugu);
 • klienditoe andmed;
 • muu teave, mis on seotud kliendiuuringute ja/või pakkumistega.

Edasi saate sellel leheküljel lugeda rohkem teavet selle kohta, kuidas küpsiseid kasutatakse ja salvestatakse.

Kuidas ja miks isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks. Näiteks raamatupidamine ja tarbijate nõuete lahendamine, isikuandmeid töödeldakse juriidiliste kohustuste täitmiseks. 

Nii kliendi tellimuste haldamisel kui ka kaupade tarnimisel kasutatakse isikuandmeid. 

Ostu ajaloo andmete (ostukuupäev, kaup, kogus ja kliendi andmed) abil koostatakse ülevaade ostetud kaupadest ja teenustest, mida kasutatakse ka tarbija eelistuste kindlakstegemiseks. 

Klientidele maksete tagastamiseks on vaja pangakonto numbrit. 

Kui tarbijal on probleeme kaupade või teenuste tarnimisega, töödeldakse tema abistamiseks isikuandmeid, näiteks kliendi nime, telefoninumbrit ja e-posti aadressi. 

Veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ja Interneti kasutamise statistika koostamiseks töödeldakse veebipoe kasutaja IP-aadressi või muid veebitunnuseid.

Isikuandmete edastamine volitatud töötlejatele

Isikuandmed on salastatud välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus või õigus on seadusega ette nähtud. Kaupmees hoiab kõik kliendi kohta käivad isikuandmed, mis talle on teatavaks saanud kasutajakonto registreerimise ja kasutamise käigus, konfidentsiaalsena ning teeb need kolmandatele isikutele kättesaadavaks ainult kliendi loal. Veebipoe kasutaja nõustub, et kaupmees võib kasutada tema andmeid selleks, et pakkuda kliendile vastuvõetavaid teenuseid, sealhulgas kliendi andmete edastamist kaupmehe poolt teenuse osutamisega seotud isikutele. Volitatud töötlejate nimekiri:

Infotehnoloogiateenuse pakkujad – kui see on vajalik e-poe funktsionaalsuse ja andmete säilitamise võimaldamiseks, edastatakse isikuandmeid IT-teenuse pakkujatele.

 1. Elkdata OÜ

Tarnijad/logistika: Klientide tellimuste täitmiseks:

 1. DPD
 2. Itella
 3. Omniva

Makseteenuse pakkujad – tellimuste eest tasumiseks:

 1. Swedbank
 2. SEB
 3. Danske
 4. Luminor
 5. LHV
 6. Coop
 7. Montonio Finance UAB
 8. PayPal

Statistika kogumine ja andmete kogumine e-poe kasutajakogemuse parandamiseks

 1. Google Analytics
 2. Facebook

Andmetele juurdepääs ja turvalisus

Isikuandmeid hoitakse Elkdata OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonnaga liitunud riigi territooriumil. Andmeid võidakse saata Ameerika Ühendriikide organisatsioonidele, kes on liitunud Privacy Shield raamistikuga, või riikidele, kus Euroopa Komisjon on määranud andmekaitse taseme piisavaks. 

Veebipood rakendab vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja tehnoloogilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku kadumise, muutmise, hävitamise ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine e-poe volitatud töötlejatele – isikuandmete töötlemist reguleerib e-poe ja volitatud töötleja vaheline leping. Isikuandmete töötlemisel peavad volitatud töötlejad võtma vajalikke ettevaatusabinõusid.

Andmete säilitamine

Kõik isikuandmed eemaldatakse, kui kliendikonto e-poes suletakse, välja arvatud juhul, kui andmeid tuleb säilitada raamatupidamise või kliendi vaidluste lahendamise eesmärgil. 

Individuaalset ostuajalugu säilitatakse failis kolm aastat, kui veebipoes tehti ostu külastajana (ilma kasutajakontot loomata). 

Isikuandmeid säilitatakse failis seni, kuni nõue on lahendatud või kuni maksmisega seotud või tarbijavaidluste puhul on aegumistähtaeg (kolm aastat) möödunud. 

Raamatupidamisega seotud isikuandmeid säilitatakse failis seitse aastat.

Konto ja andmete kustutamine

Veebipoes koos kasutajakontoga salvestatud isikuandmeid saab kustutada veebipoe kontohalduse kaudu.

Teabenõude vormi abil saate esitada taotluse muude isikuandmete kustutamiseks. Vastus andmete kustutamise taotlusele peab tulema ühe kuu jooksul, vajadusel on määratud kustutamise tähtaeg.

Otseturundus ja kommunikatsioon

Kui tarbija on andnud selleks vajaliku loa, võib otseturundussõnumite saatmiseks kasutada e-posti aadressi või telefoninumbrit. Kui klient ei soovi saada otseturundussõnumeid, tuleb klõpsata e-posti päises/jaluses asjakohast linki või võtta ühendust klienditoega. 

Kliendil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid oma isikuandmete esmasele või hilisemale töötlemisele, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi koostamisele, teatades sellest klienditoele e-posti teel, kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profiilianalüüs).

Küsimuste/kaebuste lahendamine

Klienditugi (teave selle kohta, kuidas kaupmehe klienditoega ühendust võtta) tegeleb isikuandmete töötlemisega seotud vaidlustega. Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee) on reguleeriv asutus.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.